La Informàtica a Catalunya i a Espanya La nostra història informàtica, explicada pels seus protagonistes (AJORNAT)

Ajornat

En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

Passats cinquanta anys des de l'aparició dels primers ordinadors a casa nostra, és un moment oportú per començar a conèixer com van ser aquells primers moments històrics, així com saber de l'evolució inicial de la informatització a Espanya, amb especial èmfasi en els seus primers temps a Catalunya. Ara que la informàtica és a tot arreu i que igualment segueix canviant molt dinàmicament, encara podem gaudir de molts dels pioners que van desenvolupar els primers projectes informàtics durant els anys 60 i 70 del segle XX, quan tant la professió com la disciplina s'estava inventant a sí mateixa.El curs pretén recórrer aquells moments heroics de la disciplina informàtica, en les seves diverses vessants i especialitats, de la ma d'alguns dels principals professionals que la van viure i que van contribuir al seu naixement en primera persona, tant a les empreses com a les administracions públiques i a les universitats.