Dinàmiques de població i habitatge a Barcelona: noves mirades per entendre la complexitat

30 de novembre 2017

En aquests moments no és possible inscriure's a aquest curs.

L'increment de la mobilitat i la diversificació de les formes de vida urbana fan que cada vegada sigui més difícil donar respostes a preguntes bàsiques sobre les ciutats: quantes persones hi viuen? Quin tipus de llars formen? Quin perfil tenen, en termes de benestar material, de salut, d'educació o de treball? Com canvien de residència i per què? Així mateix, les pròpies dinàmiques de canvi i de creixent complexitat social -que deriven en nous problemes i necessitats- fan que resulti essencial dissenyar sistemes d'informació àgils i sofisticats, que permetin fonamentar diagnòstics d'alta qualitat.
L'Ajuntament de Barcelona compta amb registres com el padró d'habitants, que aporten una informació de base sòlida i contrastada. El pas de la informació al coneixement, però, demana altes capacitats analítiques. D'altra banda, els registres administratius tenen limitacions a l'hora de captar determinats fenòmens, perquè no incorporen la part informal de la societat ni determinades variables clau. En aquestes circumstàncies, l'Ajuntament ha volgut dotar-se de dos recursos que poden tenir molt recorregut: un aplicatiu estadístic que facilita l'anàlisi del padró d'habitants i una potent enquesta sociodemogràfica, on s'han entrevistat més de 4.000 llars.
Aquesta jornada pretén donar a conèixer tant els instruments com els primers resultats obtinguts, en termes de noves dades i intuïcions de nou coneixement. I fer-ho des d'un enfocament crític i obert, que estimuli l'ús científic i social. Comptar amb la visió experta del Centre d'Estudis Demogràfics, així com amb la participació de les institucions, entitats i persones interessades en la matèria, són la millor garantia per aconseguir-ho.

PROGRAMA

30/11/2017 Auditori CERC (Centre d'Estudis i Recursos Culturals) Montalegre, 7 Barcelona
09:15 - 09:30 - Dinàmiques de població i habitatge a Barcelona: noves mirades per entendre la complexitat
Inauguració (Arxiu de so)
Maria José García Celma, directora academica del CUIMPB – Centre Ernest Lluch
Ramon Canal, coordinador del curs
09:30 - 10:45 - Dinàmiques de població i habitatge a Barcelona: noves mirades per entendre la complexitat
Taula 1. L'Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona 2017: concepció, disseny i resultats (Arxiu de so)
Presentació i moderació: Marta Isach
Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona: disseny metodològic i realització. Txell Perramon
Primer avanç de resultats: el perfil sociodemogràfic de la ciutat de Barcelona. Màrius Boada
Relatoria (valoració, conclusions i propostes): Juan Antonio Módenes
10:45 - 11:15 - Dinàmiques de població i habitatge a Barcelona: noves mirades per entendre la complexitat
Pausa
11:15 - 12:30 - Dinàmiques de població i habitatge a Barcelona: noves mirades per entendre la complexitat
Taula 2. Anàlisi de la mobilitat residencial a través del padró d'habitants (Arxiu de so)
Presentació i moderació: Dolors Cotrina
Els patrons de mobilitat residencial a Barcelona (1996-2016). Cristina Cárcel
Un model per a la detecció i anàlisi de processos de gentrificacióMàrius Boada
Relatoria (valoració, conclusions i propostes): Toni López
12:30 - 13:45 - Dinàmiques de població i habitatge a Barcelona: noves mirades per entendre la complexitat
Taula 3. De les dades a l'acció: implicacions per a les polítiques municipals (Arxiu de so)
Presentació i moderació: Ramon Canal
Implicacions per a les polítiques d'inclusió social. Lluís Torrents
Implicacions per a la política municipal d'habitatge. Javier Burón
Relatoria (valoració, conclusions i propostes): Andreu Domingo
13:45 - 14:00 - Dinàmiques de població i habitatge a Barcelona: noves mirades per entendre la complexitat
Cloenda de la jornada (Arxiu de so)
Andreu Domingo, president del Centre d’Estudis Demogràfics
31/10/2017 Auditori CERC (Centre d'Estudis i Recursos Culturals) Montalegre, 7 Barcelona