Curs Avançat Monográfic de llengua espanyola (juny)2018

Curs Avançat Monográfic de llengua espanyola (juny)2018

Curs Finalitzat

Imprimir

NIVELL AVANÇAT (CURSOS MONOGRÀFICS) (45 hores)
Del 31 de maig al 27 de juny (30 de maig prova de Nivell)

Llengua d'instrucció: Espanyol
Requisits: Nivell avançat de llengua espanyola

El curs consta de 2 monogràfics obligatoris que cal triar d'entre els 4 monogràfics oferts.

MONOGRÁFIC D'ART I ARQUITECTURA D'ESPANYA
Aquest curs pretén donar a conèixer els principals moviments artístics espanyols. També mostrarà a l'estudiant la forma de llegir, interpretar i analitzar una obra d'art, un artista o un monument, i l'ajudarà a situar-los en el seu context. Finalment, és objectiu del curs millorar les habilitats lingüístiques de l'alumne, específicament la comprensió lectora, la comprensió auditiva i la presentació oral, així com potenciar la seva capacitat d'argumentar, defensar idees i realitzar anàlisis crítiques dels temes plantejats.

MONOGRÁFIC D'HISTÒRIA D'ESPANYA (1898-ÈPOCA ACTUAL)
Aquest curs facilita la comprensió de la complexitat (social, cultural, política i econòmica) de la societat espanyola a partir de l'estudi de la història recent. Així mateix, permet a l'alumne prendre consciència, analitzar, valorar i establir ponts de connexió entre l'Espanya d'abans i l'Espanya actual. Finalment, és objectiu del curs millorar les habilitats lingüístiques de l'alumne, específicament la comprensió lectora, la comprensió auditiva i la presentació oral, així com potenciar la seva capacitat d'argumentar, defensar idees i realitzar anàlisis crítiques dels temes plantejats en cada sessió.

MONOGRÁFIC D'INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA HISPÀNICA
Aquest curs permetrà conèixer els principals moviments i autors literaris en llengua espanyola. Dominar, a partir de la pràctica de l'anàlisi de textos literaris hispànics, el lèxic específic del metallenguatge literari en espanyol. Saber llegir, interpretar i analitzar un text, un escriptor, un moviment literari, i situar-los en el seu context històric i social. Millorar les habilitats lingüístiques -específicament la comprensió lectora, la comprensió auditiva i la presentació oral- mitjançant la lectura i el comentari dels textos i participant de manera activa en els debats que es desenvolupin a classe. Potenciar la capacitat d'argumentar, defensar idees i realitzar anàlisis crítiques de les obres, autors i temes plantejats en cada sessió.

MONOGRÀFIC  DE GRAMÀTICA AVANÇAT
El principal objectiu del curs és que l'alumne assoleixi un nivell de comunicació curós, a través de l'aplicació d'estratègies més completes i complexes que les emprades fins al moment. Els dos aspectes més destacats són la possibilitat d'argumentar de forma eficaç i la de desenvolupar-se amb fluidesa en un discurs de caràcter social. L'aspecte essencial d'aquest curs és l'adquisició del vocabulari i dels continguts gramaticals associats a situacions acadèmiques i professionals.

Una vegada feta l'inscripció cal especificar per e-mail a la Secretaria D'Alumnes els 2 monogràfics escollits.

Els 4 cursos monogràfics es realitzaran sempre que disposin del nombre mínim d'estudiants matriculats per obrir el monogràfic.

Compartir