Seguretat química

Inscriure's

La preocupació de la població per tots els aspectes de la seguretat va a l'alça amb els anys. Un dels àmbits de la seguretat és tot allò relacionat amb els productes químics en totes les seves facetes. El curs pretén donar una perspectiva global dels diferents aspectes de seguretat química, tant en la perspectiva dels accidents en indústria i el transport, com en la presència de productes químics a l'entorn domèstic i ambiental.
Mitjançant vuit ponències es donen vuit visions dels àmbits on trobem productes químics al nostre entorn. La primera ponència tracta de l'actual legislació sobre productes a Europa, seguida de tres ponències sobre aspectes industrials, però que afecten la població directament: la seguretat en les indústries, i el transport de mercaderies perilloses.  Posteriorment es toquen els aspectes més relacionats amb l'àmbit domèstic i ambiental.

PROGRAMA

10/04/2018 Aula 2 CCCB Montalegre, 5 Barcelona
15:00 - 15:15 - Inauguració

- Maria José Garcia Celma
, Directora acadèmica CUIMPB-Centre Ernest Lluch
- Claudi Mans
, Director del curs
15:15 - 15:45 - La quimioignorància i la quimiofòbia

- Claudi Mans
15:45 - 16:30 - Els productes químics a Europa. Reglament REACH

- Xavier Gonzalez
16:30 - 17:15 - La seguretat en les plantes químiques

- Jaume Giménez
17:15 - 17:30 - Pausa
17:30 - 18:15 - Els accidents químics en instal·lacions fixes

- Antoni Cabeza
18:15 - 19:00 - La seguretat en el transport de mercaderies perilloses

- Enric Pous
12/04/2018 Aula 2 CCCB Montalegre, 5 Barcelona
15:00 - 15:45 - La síndrome de sensibilitat química múltiple

- Santiago Nogué
15:45 - 16:15 - Productes químics domèstics

- Claudi Mans
16:15 - 17:00 - Contaminants químics en els aliments: els productes infantils
 
- Maribel Casas
17:00 - 17:15 - Pausa
17:15 - 18:00 - Contaminació atmosfèrica i salut

- Natalie Mueller
18:00 - 18:30 - Microplàstics, un problema emergent

- Rosa Escudero