Imprimir Imprimir

Para imprimir utilizar navegadores google chrome e internet explorer

Imprimir

Tecnologies avançades d’encapsulació

1-4 octubre 2018

alt

Contingut

La nano- i microencapsulació consisteix en la protecció de substàncies actives a l’interior de nano- i microvehicles. Això permet la protecció de molècules làbils i millorar-ne l’estabilitat, amb l’objectiu de transportar-les i aconseguir el seu alliberament controlat.
És conegut que l'eficàcia d'actuació d'una substància activa augmenta enormement amb la seva encapsulació, en funció de la mida de les càpsules, de la seva superfície de transferència i de les propietats de permeabilitat d'aquestes càpsules. A més, les càpsules es poden dirigir de forma específica a l'interior d'un organisme, utilitzant vectors adequats. Per aquests motius, actualment la nano- i microencapsulació és objecte de gran interès en nombrosos camps i aplicacions industrials.
L’objectiu d’aquest curs és proporcionar als assistents els conceptes bàsics sobre les tècniques de micro i nanoencapsulació, incloent fonaments i mètodes de preparació, així com aplicacions noves en els camps químic, cosmètic i farmacèutic, entre d'altres.
Es dirigeix a investigadors i personal d'universitats i centres acadèmics (estudiants predoctorals i investigadors postdoctorals), que desitgin adquirir coneixements sobre els fonaments i les metodologies de la nano- i microencapsulació; i també als responsables i personal tècnic (farmacèutics, químics, biòlegs, enginyers, perfumistes), que desenvolupin funcions en el desenvolupament i control de productes a les indústries químiques, cosmètiques i farmacèutiques, i que desitgin actualitzar els seus coneixements sobre la formulació de productes.

Programa

 
Dilluns 1 d’octubre (Aula 2 CCCB)
16.00-17.00h Tema 1. Introducció a la nano i microencapsulació. Conceptes generals, descripció i tipologia
Jordi Esquena Moret
17.00–18.00h Tema 2. Nano- i microcápsules sòlides
Mètodes de preparació i propietats. Complexació i/o polimerització interfacial.
Carlos Rodríguez Abreu
18.00–19.00h Tema 3.  Encapsulació en emulsions i en microgels. Emulsions O / W i W / O. Emulsions múltiples. Emulsions de Pickering. Microgels.
Jordi Esquena Moret
19.00–20.00h Tema 4.  Vesícules, liposomes, hexosomes i cubosomes.
Conceptes i propietats generals. Mètodes de preparació.
Carlos Rodríguez Abreu
Dimarts 2 d’octubre  (Institut de Química Avançada de Catalunya, IQAC-CSIC)
16.00–17.00h Tema 5. Tècniques de producció de micro- i nanocàpsules. Electrospraying. Spray drying. Aparells d'encapsulació.
Miquel Pairó, Helena Fuentes
17.00–20.00h Pràctica 1. Encapsulació de components hidrosolubles en liposomes i microgels (1,5 hores). Jonathan Miras
Pràctica 2.    Encapsulació de components hidròfobs en micropartícules i emulsions múltiples (1,5 hores). Jonathan Miras
Dimecres 3 d’octubre (Institut de Química Avançada de Catalunya, IQAC-CSIC)
16.00–17.00h Tema 6. Drug delivery by soft matter: encapsulation in matrix and vesicular systems.
Muriel Blanzat
17.00–20.00h Pràctica 3.    Mètodes industrials basats en complexació iònica (1,5 hores). Javier Rubio, Miquel Pairó
Pràctica 4.    Mètodes industrials basats en esprai-drying (1,5 hores). Javier Rubio, Miquel Pairó
Dijous 4 d’octubre (Institut de Química Avançada de Catalunya, IQAC-CSIC)
16.00–17.00h Tema 7. Preparació i funcionalització de nanovehicles per a aplicacions biomèdiques. Síntesi de nanovehicles. Funcionalització. Caracterització. Alliberament controlat.
Gabriela Calderó
17.00–20.00h Pràctica 5.    Caracterització de sistemes d'encapsulació mitjançant tècniques de microscòpia òptica i microscòpia electrònica de rastreig (1,5 hores). Eliana Rosales
Pràctica 6.    Determinació de mida de partícula mitjançant dispersió i difracció de llum (1,5 hores). Susana Vílchez
  
Informació útil

  • Codi: 1810

    
  • Data: 1-4 octubre 2018

    
  • Lloc de realització:
   Aula 2 CCCB. Montalegre, 5. 08001 Barcelona
   Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC). Carrer de Jordi Girona, 20, 08034 Barcelona    
  • Direcció:
   Jordi Esquena Moret, científic titular del CSIC
   Carlos Rodríguez Abreu, investigador científic del CSIC
    
  • Coordinació:

    
  • Patrocini:
   Programa FGCSIC, FORMAVANZ, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
    
  • Col·laboració:

    
  • Més informació: www.cuimpb.cat/files/Copia de distribución de las prácticas.pdf

   Secretaria d’alumnes
   Montalegre, 5
   08001 Barcelona
   Tel: 93 301 75 55
   Fax: 93 412 00 55
   cuimpb@cuimpb.cat

   Sessions pràctiques
   Es dissenya un esquema per 18 alumnes. Les pràctiques 1, 2, 5 i 6 s'han de desglossar en tres grups, amb 6 alumnes a cada grup; i les pràctiques 3 i 4, amb equips industrials, s'han de desglossar en dos grups, amb 9 alumnes a cada grup.
   Durada total del curs: 16 hores (7 hores de teoria i 9 hores de pràctiques)
    
  • Informació de crèdits universitaris de lliure elecció:
   Documentació i certificats

   S’acreditarà l'obtenció de 0,5 crèdits ECTS.
    
  • Ponents:
   Muriel Blanzat, Laboratoire des Interactions Moléculaires et Réactivité Chimique et Photochimique, Université Tolouse III Paul Sabatier
   Gabriela Calderó, Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN).
   Jordi Esquena Moret
   , científic titular del CSIC
   Helena Fuentes, Massó Analítica, El Prat de Llobregat, Barcelona
   Jonathan Miras, investigador postdoctoral a l'Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC)
   Miquel Pairó, Massó Analítica, El Prat de Llobregat, Barcelona
   Eliana Rosales, investigadora Postdoctoral, Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC)
   Carlos Rodríguez Abreu, investigador científic del CSIC
   Susana Vílchez, investigadora post-doctoral a l'Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC)